Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เครื่องฉีดเทียหม้อกลม
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เครื่องฉีดเทียนหม้อกลม

เป็นเครื่องรุ่นประหยัดที่ใช้สำหรับฉีดเทียน ตัวเครื่องมีระบบควบคุมอุณภูมิซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดอุณหภูมิให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทได้ นอกจากนั้นตัวเครื่องยังสามารถปรับแรงดันในการฉีดได้ด้วย ตัวเครื่องมีหัวฉีด 2 ด้าน ซึ่งสามารถฉีดพร้อมกันได้
รายละเอียดเครื่อง
ระบบไฟ 220 โวล์ท 50/60 Hz
กำลังฮีทเตอร์ 400 Watts
ความจุหม้อต้ม 2 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง 14.5" x 14" x 16.5"
น้ำหนักเครื่อง 14 กิโลกรัม