Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เครื่องสตีมเมอร์
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เครื่องสตีมเมอร์

เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน เช่น คราบน้ำยาต่างๆ รอยนิ้วมือ และคราบยาดิน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเงางามให้กับชิ้นงาน ตัวเครื่องสามารถทำไอน้ำได้ในระยะเวลาอันสั้น ตัวเครื่องยังมีเซฟตี้วาล์ว เพื่อระบายไอน้ำออกจากตัวเครื่อง เมื่อมีแรงดันเกินขนาด เพื่อป้องกันการระเบิด ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสจึงไม่เป็นสนิม
รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง 5 ลิตร 10 ลิตร
ระบบไฟ 220 โวล์ท 220 โวล์ท
กำลังฮีทเตอร์ 1500 วัตถ์ 2500 วัตถ์
เกจ์วัดระดับน้ำในถัง ไม่มี มี
ขนาดเครื่อง 8" x 15" x 22" 22" x 23" x 25"
นำ้หนักเครื่อง 20 กิโลกรัม 30 กิโลกรัม