Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เครื่องขัดระบบแม่เหล็ก
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เครื่องขัดระบบแม่เหล็ก

เครื่องขัดแม่เหล็กใช้สำหรับงานขัดหลังการหล่อเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถเช็คผิวงานว่ามีตามดหรือไม่ โดยใช้ลูกเข็มขนาด 0.3 และ 0.5 ในการขัด นอกจากนั้นยังช่วยขัดงานตามซอกเล็กๆ ที่ไม่สามารถขัดเข้าไปถึงได้ เช่นรูที่ใช้ฝังพลอย เป็นต้น เครื่องรุ่นนี้มีระบบควบคุมมอเตอร์แบบอินเวอเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถปรับรอบความเร็วให้เหมาะสมกับชิ้นงานในแต่ละประเภทได้ ตัวเครื่องสามารถสั่งงานให้หมุนได้ทั้งซ้ายและขวา ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งเวลาในการสั่งหมุนไปกลับได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งยังมีระบบตั้งเวลาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง รุ่นเล็ก รุ่นใหญ่
ระบบไฟ 220 โวล์ท 50/60 Hz 220 โวล์ท 50/60 Hz
จำนวนลูกเข็มที่ใส่ได้ 1200 กรัม 2500 กรัม
จำนวนชิ้นงานที่ใส่ได้ 800 กรัม 1500 กรัม
ขนาดเครื่อง 14" x 16" x 14" 20" x 22" x 29"
นำ้หนักเครื่อง 44 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม