Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เครื่องหล่อไฟฟ่าระบบอินดักชั่น
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เครื่องหล่อไฟฟ้ารุ่น IV-30

เป็นเครื่องหล่อที่ใช้ระบบไฟฟ้าในการหลอมละลายโลหะ สามารถหลอมโลหะได้อย่างรวดเร็ว ตัวเครื่องมีระบบควบคุมอุณหภูมิ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดอุณหภูมิในการหล่ออย่างแม่นยำ ทำให้งานที่หล่อออกมามีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวเครื่องยังมีระบบปล่อยก๊าซเฉื่อยซึ่งช่วยในการลดการออกซิไดเซชั่น ระหว่างเนื้อโลหะกับอากาศทำให้เนื้อโลหะไม่ดำ นอกจากนั้นตัวเครื่องยังมีระบบดูดอากาศออกจากกระบอกปูน ซึ่งช่วยลดอาการการเกิดตามดบนผิวชิ้นงาน เครื่องรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับกระบอกที่มีปีกและมีรูซึ่งช่วยในการดูดอากาศออกจากปูนขณะเทน้ำโลหะ เครื่องรุ่นนี้สามารถติดตั้งถังหยดเม็ดเพิ่มเติมได้
รายละเอียดเครื่อง
ระบบไฟ 380 โวล์ท 50/60 Hz
ขนาดกล่องอินดักชั่น 10 KW
รขนาดเบ้าหลอม 1200 กรัม
ขนาดกระบอก 3.5" x 8" ถึง 4" x 8.5"
ระบบทำความเย็น ระบบน้ำหมุนเวียน
ระบบแว๊คคั่ม โรตารี่ 350 ลิตร / นาที
ก็าซเฉื่อย ไนโตรเจนหรืออาร์กอน
ขนาดเครื่อง 25" x 29" x 54"
น้ำหนักเครื่อง 155 กิโลกรัม