Oma and Tools Co.,Ltd จำหน่ายเครื่องจักรทำจิวเวลรี่

Durable Reliable Afforable

เครื่องขัดระบบสั่น
© 2009 Nattawat Lohanumcharoen Contact Me
Site last published: 09/01/09
เครื่องขัดระบบสั่น

เป็นเครื่องที่ใช้มอเตอร์สั่นเพื่อสั่นลูกปืนหรือลูกมีเดียให้ไปเสียดสีกับชิ้นงาน เหมือนการขัดชิ้นงาน ทำให้ชิ้นงานออกมาเงาและมัน ตัวเครื่องเหมาะสำหรับการขัดงานชิ้นใหญ่และงานสร้อย เพราะตัวชิ้นงานจะไม่กระทบกันเองส่วนสร้อยก็จะไม่พันกันเอง ตัวเครื่องสามารถปรับระดับความแรงของการสั่นได้ ตัวเครื่องมีระบบตั้งเวลาเพื่อหยุดการทำงานเมื่อทำการขัดเสร็จ
รายละเอียดเครื่อง
ระบบไฟ 220/380 โวล์ท 50/60 Hz
ปริมาณลูกขัด 120 กิโลกรัม
ปริมาณงานที่ขัด 12 กิโลกรัม
กำลังมอเตอร์ 1 HP
ขนาดเครื่อง 28" x 47" x 53"
น้ำหนักเครื่อง 300 กิโลกรัม